JAK Z PŘÍSTROJE ODSTRANIT VODNÍ KÁMEN

Podívejte se prosím na video o tom, jak z přístroje TASSIMO odstranit vodní kámen

Je důležité postupovat přesně podle pokynů. Pro spuštění čistícího procesu musíte tlačítko pro přípravu nápoje nejen stisknout ale navíc i podržet po dobu 4 až 5 sekund.

TABLETY PRO ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE

Udržujte svůj přístroj TASSIMO v dokonalém funkčním stavu s našimi odvápňovacími tabletami

Každá tableta odstraní z přístroje zbytky vodního kamene a usazeniny vápníku, takže zůstane v perfektním stavu, aby vám mohl dlouhá léta připravovat lahodné nápoje.

POKYNY PRO ODVÁPNĚNÍ PŘÍSTROJE TASSIMO:

SVÉ TASSIMO VYČISTÍTE A ODVÁPNÍTE V 15 JEDNODUCHÝCH KROCÍCH

 • Naplňte nádržku na vodu a přidejte 2 odvápňovací tablety TASSIMO.
 • Ujistěte se, že tablety jsou plně rozpuštěné.
 • Vyjměte z přístroje servisní kapsli.
 • Vložte nádržku na vodu do přístroje.
 • Otevřete spařovací hlavu (kam obvykle vkládáte kapsli na kávu).
 • Vložte servisní kapsli čárovým kódem dolů. Zavřete spařovací hlavu.
 • Umístěte nádobu o minimálním objemu 500 ml tam, kam obvykle dáváte svůj šálek.
 • Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund. Program pro odvápnění probíhá automaticky a bude dokončen asi za 30 minut. Po dokončení se rozsvítí oranžová kontrolka.
 • Vyprázdněte nádobu s použitým odvápňovacím roztokem a vložte ji zpět pod hlavu kávovaru.
 • Opláchněte a vyčistěte nádržku na vodu, abyste odstranili veškeré stopy odvápňovacího roztoku. Naplňte nádržku na vodu studenou čerstvou vodou až po značku maxima a vložte ji zpět do přístroje.
 • Krátkým stisknutím tlačítka Start/Stop spusťte čisticí cyklus.
 • Po dokončení procesu čištění vyprázdněte nádobu a vraťte ji pod hlavu kávovaru. Opakujte proces čištění (doplňte nádrž a spusťte cyklus) 3-4 krát, aby se zajistilo, že je ze zařízení vypláchnut veškerý odvápňovací roztok.
 • Otevřete spařovací hlavu, vyjměte servisní kapsli a vložte ji zpět do úložného prostoru přístroje.
 • Naplňte nádržku na vodu studenou čerstvou vodou až po maximum a vložte ji zpět do přístroje TASSIMO.
 • Tím jste odstranili vodní kámen ze svého přístroje a vaše TASSIMO je tak opět připraveno k použití.

PROČ JE TŘEBA TASSIMO ČISTIT A ODVÁPŇOVAT?

Odvápňování se stará o to, aby byl váš přístroj ve špičkové kondici a mohl vám tak i nadále připravovat vaše oblíbené nápoje té nejvyšší kvality. Všechny kávovary jsou náchylné k usazování vodního kamene, který je může poškodit. Odvápňovací cyklus odstraní veškerý vodní kámen, zbytky a usazeniny vápníku. Odvápnění přístroje je zásadní pro prodloužení životnosti přístroje a pro zachování nejvyšší kvality připravovaných nápojů. Přístroj vás rozsvícením červené kontrolky sám upozorní, že je třeba odstranit vodní kámen.

KDY JE ČAS TASSIMO ODVÁPNIT?

Jakmile se rozsvítí červená kontrolka, je nutné přístroj odvápnit. Své TASSIMO musíte odvápnit přibližně 4 krát ročně. Úplné vyčištění a odvápnění přístroje trvá přibližně 30 minut.

JAK POUŽÍVAT ODVÁPŇOVACÍ TABLETY?

TASSIMO doporučuje používat pouze oficiální odvápňovací tablety TASSIMO Bosch. Nikdy nepoužívejte odvápňovací prostředky na bázi octa nebo kyseliny octové, protože by mohli poškodit váš přístroj a znehodnotit chuť vašich nápojů. K odstranění vodního kamene rozpusťte ve vodní nádržce dvě odvápňovací tablety. Postupujte podle výše uvedených kroků.

 

HLEDÁTE KONKRÉTNĚJŠÍ POKYNY PRO SVŮJ PŘÍSTROJ?

VYHLEDEJTE PROSÍM SPRÁVNÉ POKYNY A PŘÍRUČKU PRO SVÉ TASSIMO.