Zásady ochrany osobních údajů


Značkové produkty TASSIMO a související služby a aktivity, včetně této webové stránky („Značkové produkty TASSIMO“), jsou vyvíjeny a uváděny na trh společností JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. a jejími příslušnými obchodními jednotkami v různých zemích.

JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. se zavazuje respektovat a chránit vaše soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů v souladu s platnými zákony a obecnými nařízeními o ochraně osobních údajů.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlíme, které osobní údaje shromažďujeme, jak je shromažďujeme a za jakými účely. To mimo jiné znamená:

podrobně vysvětlit kategorie osobních údajů, které shromažďujeme a jak je shromažďujeme;
jasně uvést, za jakými účely a na jakém právním základě osobní údaje zpracováváme;
usilovat o omezení shromažďování osobních údajů pouze na ty, které jsou potřebné pouze pro legitimní účely;
nejprve požádat o výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v případech, kdy je vyžadován váš souhlas;
implementovat příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a požadovat od stran zpracovávajících osobní údaje podle našich pokynů;
respektovat vaše právo požadovat přístup k vašim osobním údajům a jejich kopii a nechat je opravit nebo vymazat, jelikož na to a další níže popsaná práva máte nárok.
Vezměte prosím na vědomí, že osobní údaje zpracováváme také pomocí cookies a podobných technologií. Pokud se o tom chcete dozvědět více, přečtěte si prosím naše zásady používání souborů cookies. Doporučujeme, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy revidovány: 22. května 2018.

Proč shromažďujeme vaše osobní údaje?

Pokud se rozhodnete zaregistrovat, zakoupit si značkový produkt TASSIMO nebo nás jinak kontaktovat, požádáme vás o některé osobní údaje o vás a také volitelné údaje o vašem používání značkových produktů TASSIMO. Hlavní účely, pro které vaše osobní údaje používáme, jsou:

komunikovat s vámi osobně, například reagovat na vaše zpětné vazby nebo požadavky na služby a registrovat a řešit stížnosti;
abychom vás informovali o našich komerčních aktivitách a personalizovaných nabídkách na základě vaší historie objednávek a uživatelského chování prostřednictvím našeho newsletteru;
provádět průzkum trhu, abychom porozuměli vašim potřebám a zlepšili naše podnikání;
spravovat vaši účast v různých soutěžích, propagačních akcích, průzkumech nebo funkcích webových stránek;
spravovat váš účet pro náš web;
uzavřít dohodu, jako je dokončení transakcí, správa a plnění vašich nákupů značkových produktů TASSIMO a služeb s nimi souvisejících;
zasílat vám aktualizace a servisní komunikaci;
zasílat oznámení o změnách našich zásad a dalších (právních) dokumentů, které by se vás mohly týkat;
dodržovat zákonné povinnosti.
Jaké právní důvody se vztahují na zpracování vašich údajů?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze tam, kde k tomu máme právní základ. Odpovídající právní důvody pro zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely jsou:

Dali jste nám souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (například pokud jste se přihlásili k odběru našeho zpravodaje nebo jste se zaregistrovali k účtu TASSIMO);
Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi nebo pro přípravu uzavření smlouvy s vámi na vaši žádost (například pokud zadáte objednávku na našich webových stránkách);
Zpracování je nezbytné pro další legitimní zájmy, které sledujeme (například zpracování IP adres za účelem prevence, detekce a/nebo reakce na zneužití našeho webu a/nebo ukládání dalších informací, abychom vás mohli identifikovat při ztrátě přístupu k vašemu účtu);
Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností (například kvůli fiskálním nařízením musíme uchovat určité údaje o zákaznících).
Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Je řada způsobů, jak s námi můžete sdílet své osobní údajesvé osobní údaje, například:

přihlášení k odběru našeho newsletteru;
komunikace s naším Centrem péče o zákazníka prostřednictvím e-mailu, telefonu, sociálních médií nebo písemně;
registrace vašeho značkového produktu TASSIMO (online nebo zasláním vyplněné karty, která je součástí produktu);
účast na propagační akci, soutěži, online fóru nebo vyplněním dotazníku nebo průzkumu týkajícího se značkových produktů TASSIMO;
nákup značkového produktu nebo služby TASSIMO přímo z našich webových stránek;
registrace účtu;
účast na aktivitě na sociálních sítích související se značkovými produkty TASSIMO kliknutím na „lajk“ nebo „sdílet“;
požadavek na příjem zpráv na váš mobilní telefon/zařízení;
účast na testování produktů nebo průzkumech;
přihlášení prostřednictvím sociálních sítí: ověření pomocí Facebooku, LinkedInu nebo jiných sociálních sítí k vytvoření účtu nebo přihlášení;
cookies umístěné JDE nebo třetími stranami na váš počítač nebo mobilní zařízení, když navštívíte naše webové stránky a přijmete cookies, o kterých poskytujeme informace v našich zásadách používání cookies
Osobní údaje, které zpracováváme

Používáním značkových produktů zanecháváte u nás nebo u našich poskytovatelů služeb nebo agentů určitá data, která mohou zahrnovat osobní údaje. Uchováváme a používáme pouze osobní údaje, které jste poskytli přímo vy, nebo které nám byli jasně poskytnuty pro účely zpracování, jak je uvedeno výše, nebo jak bylo uvedeno při poskytnutí vašich osobních údajů. Osobní údaje nebudeme používat k žádným jiným účelům, pokud k tomu nedáte předchozí souhlas. Následující kategorie osobních údajů můžeme zpracovávat:

Kontaktní údaje (např. jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo);
Další osobní údaje (např. pohlaví, datum narození (volitelné), státní příslušnost, jazyk);
Finanční a transakční údaje (např. údaje o bankovním účtu, číslo kreditní nebo debetní karty);
Údaje o účtu (např. uživatelské jméno, heslo);
Informace o vašem produktu TASSIMO.
Jak sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb nebo zástupci třetích stran (tzv. „Zpracovateli“) za účelem provádění určitých zpracovatelských činností naším jménem, jako jsou strany zapojené do provádění kupní smlouvy (jako jsou poskytovatelé platebních služeb a služby doručování balíků). Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, pronajímat, ani je nebudeme poskytovat třetím stranám, abychom jim umožnili používat vaše osobní údaje pro vlastní účely. Pro hostování webových stránek používáme poskytovatele služeb třetích stran, například Intershop, pro zpracování plateb, jako je WorldPay, pro služby doručování balíků, jako je DPD, pro reklamy třetích stran, jako je Google Ads.

Se všemi stranami, které zpracovávají vaše osobní údaje naším jménem, uzavíráme takzvané „dohody o zpracování údajů“, aby byly právně vázány zachovávat důvěrnost vašich údajů, zavádět vhodná bezpečnostní opatření a upozorňovat nás, pokud zabezpečení vašich údajů bylo porušeno a další povinnosti k ochraně vašeho soukromí.

JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. někdy prodá (část) podniku jiné společnosti. Pokud se takové podnikání týká produktů značky TASSIMO, může takový převod vlastnictví zahrnovat převod vašich osobních údajů na nového vlastníka.

Dále zpřístupníme vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, v případě potřeby pro prevenci nebo boj proti podvodům, v případě potřeby pro řešení sporů nebo pro jakoukoli naléhavou oprávněnou potřebu, která za daných okolností musí převážit vaše zájmy v oblasti ochrany soukromí, které mohou zahrnovat zabezpečení našeho podnikání a bezpečnost našich zaměstnanců.

Obchodní komunikace

Chtěli bychom vám zasílat informace o značkových produktech TASSIMO a souvisejících službách, které vás mohou zajímat, na základě vaší historie objednávek a uživatelského chování, například prostřednictvím e-mailu nebo jiných komunikačních kanálů, ale uděláme to pouze tehdy, když (i) výslovně souhlasíte s přijímáním takové komunikace od nás; nebo (ii) jste od nás zakoupili produkt nebo službu podobnou produktu nebo službě, o kterých bychom vás chtěli informovat, a v době nákupu jste nevyužili svého práva vznést námitku proti obdržení takové komunikace.

Vždy budete mít příležitost odhlásit se z jakékoli další komunikace od nás, pokud jde o značkové produkty a služby TASSIMO, kliknutím na možnost odhlásit se v zápatí e-mailů, které jsme zaslali, nebo přístupem ke svému online profilu a změnou vašich předvoleb komunikace.

Jak chráníme vaše údaje?

Vaše osobní údaje chráníme pomocí řady bezpečnostních opatření. To může zahrnovat použití zabezpečených registračních formulářů, šifrování dat a omezení přístupu k vašim osobním údajům.

Co jsou retenční doby?

Shromážděné osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je nutné za účelem splnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud není zákonem vyžadována, ospravedlnitelná nebo povolená delší doba uchovávání. Několik příkladů:

Váš nákup. Všechny osobní údaje týkající se vašeho nákupu budou uchovány, dokud nebude splněna objednávka, a dva roky po uplynutí zákonné záruční doby - pokud jste se nezaregistrovali k účtu. V takovém případě budou údaje uchovány po dobu uvedenou níže. Vezměte prosím na vědomí, že některé osobní údaje musí být uchovány po delší dobu, aby byly dodrženy právní (daňové) povinnosti.
Váš účet. Osobní údaje týkající se vašeho účtu (například vaše uživatelské jméno, heslo, faktury a všechny další osobní údaje, které jsou uloženy na vašem účtu) budou uchovány až do okamžiku, kdy se rozhodnete svůj účet smazat, a tři měsíce poté.
Když nás oslovíte. Pokud se rozhodnete s námi komunikovat, uchováme veškeré osobní údaje, které obdržíme, tak dlouho, jak to bude nutné k vyřízení vaší žádosti, a tři měsíce poté.
Váš odběr našich obchodních sdělení. Pokud jste se zaregistrovali k odběru našeho newsletteru nebo jiných forem obchodního sdělení, budou všechny osobní údaje, které jsou zpracovávány pro tento účel, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, uchovány až do okamžiku, kdy se rozhodnete odhlásit. Pokud se odhlásíte, můžeme si ponechat vaši (e-mailovou) adresu a přidat ji na seznam stran, které se odhlásily. V takovém případě budou tyto údaje uchovány po dobu tří měsíců po odhlášení, pouze pro účely indikace, že si nepřejete dostávat obchodní sdělení.
Pokud se účastníte soutěží, průzkumů a testování produktů. Veškeré osobní údaje, které mohou být zpracovány během soutěží, průzkumů a vaší účasti na testování produktů, budou uchovány po dobu dvou let po shromáždění údajů.
Přenos údajů

Měli byste vědět, že obchodní jednotky odpovědné za prodej a marketing značkových produktů TASSIMO, jak jsou uvedeny na tomto webu, jsou součástí společností JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. po celém světě. V důsledku toho mohou být vaše osobní údaje přeneseny v rámci skupiny společností JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. Systém JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. je hostován poskytovatelem služeb se sídlem v Nizozemsku.

Vaše osobní údaje ukládáme do cloudu

Vaše osobní údaje můžeme ukládat do cloudu. Ve výsledku mohou být vaše osobní údaje zpracovány poskytovatelem cloudových služeb naším jménem a uloženy na různých místech po celém světě. Uzavřeli jsme smluvní ujednání s takovými poskytovateli cloudových služeb a přijali jsme nezbytná organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů a k zajištění toho, že vaše osobní údaje budou použity výhradně pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Děti

Necílíme na děti mladší 16 let.

Vaše práva

Každé obchodní sdělení, které obdržíte, nabízí možnost odhlásit se z odběru dalších obchodních sdělení (tj. vznést námitku proti tomuto použití vašich osobních údajů). Pokusíme se vyhovět vašemu odhlášení, jakmile to bude rozumně proveditelné. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se odhlásíte z komerčních sdělení, můžeme vám stále posílat důležité administrativní zprávy, ze kterých se nemůžete odhlásit.

Můžete také požádat o kontrolu, opravu, aktualizaci, vyřazení, omezení nebo smazání osobních údajů, které jste nám dříve poskytli, nebo o zaslání elektronické kopie vašich osobních údajů za účelem jejich přenosu jiné společnosti (v rozsahu práva na přenositelnost dat zaručených příslušnými zákony), kontaktováním privacy@jdecoffee.com a uvedením vašeho jména, (společnosti) a adresy. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými zákony.

Ve své žádosti prosím ujasněte, jaké osobní údaje byste chtěli změnit, zda si přejete, aby byly vaše osobní údaje z naší databáze vyřazeny. Kvůli vaší ochraně můžeme provádět žádosti pouze v souvislosti s osobními údaji spojenými s konkrétní e-mailovou adresou, kterou používáte k zaslání vašeho požadavku, a možná budeme muset ověřit vaši totožnost před splněním vašeho požadavku. Vaší žádosti se pokusíme vyhovět, jakmile to bude rozumně proveditelné.

Upozorňujeme, že možná budeme muset uchovat určité informace pro účely vedení záznamů a/nebo k dokončení transakcí, které jste zahájili před podáním žádosti o změnu nebo smazání (např. když provedete nákup nebo vstoupíte do propagační akce, možná nebudeme moci změnit nebo smazat poskytnuté osobní údaje až do dokončení takového nákupu nebo propagace).

Úloha orgánů pro ochranu údajů

Pokud máte jakékoli stížnosti na způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, rádi vám pomůžeme. Přesto máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v příslušné zemi, kde máte bydliště. Seznam orgánů pro ochranu údajů je k dispozici zde.

Kontakt a údaje o společnosti

Zašlete nám své dotazy a připomínky k ochraně osobních údajů na adresu privacy@jdecoffee.com nebo nás kontaktujte prostřednictvím našich sociálních sítí.


JACOBS DOUWE EGBERTS B.V.
Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam
Data Protection Officer:

First Privacy GmbH,
Konsul-Smidt-Str. 88,
28217 Bremen,
Germany

Commercial Register
Bremen
HRB 29225
HB

www.first-privacy.com

privacy@jdecoffee.com

office@first-privacy.com