Obchodní podmínky e-shop

TASSIMO e-shop – Obchodní podmínky (Česká republika)
Tyto obchodní podmínky si prosím přečtěte dříve, než si u nás objednáte jakékoli výrobky. Objednáním jakýchkoli výrobků u naší společnosti vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Poslední aktualizace: květen 2015

1. Úvod

1.1 Nabídka TASSIMO e-shopu podléhá těmto obchodním podmínkám stanoveným prodávajícím, společností Koninklijke Douwe Egberts B.V,  se sídlem na adrese OOsterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, The Netherlands. DIČ CZ681746566. Odkazy na „my“, „nám“, „naše“ a obdobné výrazy je třeba interpretovat jako odkazy na tuto společnost.

1.2 Pokud tyto obchodní podmínky uvádějí výrazy „vy“, „vám“, odkazují na člověka, který mimo rámec samostatného výkonu svého povolání zadává objednávku podléhající těmto obchodním podmínkám.

1.3 ProstřednictvímTASSIMO e-shopu jsou prodávány přístroje TASSIMO, kapsle TASSIMO a další zboží, které souvisí se značkou TASSIMO (dále jako „výrobky“) a může být příležitostně uvedeno na naší doméně na adrese www.tassimo.cz (dále jako „náš web pro Českou republiku“).

1.4 Na našem webu pro Českou republiku lze objednávat výrobky, které mají být dodány do České republiky (případně je lze objednávat také telefonicky). Těmito obchodními podmínkami se bude vaše objednávka řídit bez ohledu na to, kterou metodu objednávky použijete.

1.5 Pokud chcete v rámci TASSIMO e-shopu podat telefonickou objednávku, volejte na naši zákaznickou linku v České republice na čísle 800 401 701 (dále také jako „zákaznická linka pro Českou republiku“). Telefonické objednávky TASSIMO e-shopu přijímáme v pracovní dny v pondělí až pátek 8:00 až 17:00. Linka TASSIMO e-shopu je bezplatná linka.

2. Obchodní podmínky

2.1 Žádné ustanovení těchto obchodních podmínek nebude mít vliv na vaše zákonná práva.

2.2 Způsob, jakým zpracováváme a chráníme vaše údaje, popisují jak tyto obchodní podmínky, tak i zásady ochrany osobních údajů publikované na našem webu. Přečíst si je můžete po kliknutí sem.

3. Ceny

3.1 Veškeré ceny jsou v rámci České republiky uváděny včetně DPH (v příslušných případech). Veškeré ceny jsou uváděny v korunách českých (Kč).

3.2 Celková cena vaší objednávky, včetně DPH a poštovného, bude zobrazena na obrazovce s potvrzením objednávky. Uvedená cena představuje částku v korunách českých (Kč), kterou zaplatíte. V případě telefonické objednávky vás o částce k zaplacení bude informovat telefonický pracovník.

3.3 Vzhledem k tomu, že TASSIMO e-shop nabízí a spravuje Koninklijke Douwe Egberts B.V, může jakákoli platba za online nákup představovat mezinárodní transakci, za níž vám může vaše banka účtovat dodatečné poplatky.

3.4 Minimální hodnota objednávky je 1050 Kč včetně DPH.

3.5 Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, ceny výrobků a poštovného budou účtovány ve stejné výši, jaká je v okamžiku objednávky uvedena na našem webu pro Českou republiku.

3.6 Náš web pro Českou republiku obsahuje velké množství výrobků. I přes naše nejlepší úsilí je vždy možné, že u některých výrobků prodávaných v České republice může být uvedena nesprávná cena. Ceny obvykle ověřujeme při odesílání. V případě, že správná cena výrobku bude nižší než uvedená cena, zaplatíte při odeslání výrobku nižší částku. Pakliže bude správná cena výrobku vyšší, než je cena uvedená na webu pro Českou republiku, budeme vás před odesláním výrobku (dle našeho vlastního uvážení) buď kontaktovat s žádostí o pokyny, nebo objednávku zamítneme a o tomto zamítnutí vás příslušně informujeme. V případě, že vaši objednávku z výše uvedených důvodů zamítneme, můžete učinit novou objednávku.

Pokud je chyba v nacenění zřejmá, nemohlo dojít k omylu a mohli jste rozumně zjistit, že jde o chybu, nejsme povinni vám za nesprávnou (nižší) cenu výrobek poskytnout, a to i v případě, že jsme vám již poslali potvrzení o odeslání (viz část 5.1.2 níže).

3.7 Pokud nenastane s cenami výrobků žádný problém, budeme vám účtovat ceny výrobků, jak jsou uvedeny na našem webu pro Českou republiku.

3.8 Bez ohledu na výše uvedené, ceny výrobků a poštovného se mohou kdykoli změnit. Jakékoli změny cen výrobků a poštovného, k nimž dojde v období mezi vaší objednávkou a zasláním potvrzení o odeslání (nikoliv v důsledku nesprávné ceny dle bodu 3.6), nebudou mít na již provedenou objednávku vliv. Změny cen výrobků a poštovného, k nimž dojde až po zaslání potvrzení o odeslání, také nemají na již umístěnou objednávku vliv. Potvrzení o odeslání podrobněji vysvětluje níže uvedená část 5.1.2.

4. Objednávky a platba

4.1 Existují dva způsoby, jak si naše výrobky můžete objednat:

4.1.1 online na našem webu pro Českou republiku, nebo
4.1.2 telefonicky na zákaznické lince pro Českou republiku.

4.2 Upozorňujeme, že přijímáme pouze slevové kódy vydané prostřednictvím TASSIMO e-shopu.

4.3 Vynasnažíme se dodat vám veškeré objednané výrobky. Ve vysoce nepravděpodobném případě, že nějaký výrobek nebude aktuálně na skladě, vás o této skutečnosti informujeme a vaši objednávku až do naskladnění chybějícího zboží pozdržíme. Dokud veškeré vámi objednané zboží nebude skladem a nebude možné vám je odeslat, nebude žádná část objednávky doručena. Tato skutečnost může ovlivnit běžné termíny doručení.

4.4 Přestože vynakládáme veškeré možné úsilí, abychom zajistili, že je veškeré zboží uvedené v našem online katalogu výrobků na skladě, nezaručujeme vám jeho dostupnost. Služby po telefonu i toto zveřejnění výrobků v elektronické podobě nepředstavuje prodejní nabídku, kterou je možné přijmout odesláním objednávky z vaší strany.

4.5 Když při objednání online obdržíme vaši objednávku, automaticky vám pošleme e-mail s potvrzením přijetí informací o objednávce (dále jako „potvrzovací e-mail“). Tento potvrzovací e-mail zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při provedení objednávky. Potvrzovací e-mail nezaručuje dostupnost zboží ani nepředstavuje přijetí objednávky.

4.6 Při objednávce po telefonu obdržíte po provedení objednávky jedinečné referenční číslo objednávky (dále jako „jedinečné referenční číslo objednávky“). Toto číslo prosím uvádějte v případě jakýchkoli dotazů.

4.7 K promptnímu vyřízení objednávky potřebujeme vaši úplnou a správnou adresu (včetně, v příslušných případech, vašeho PSČ v České republice), kontaktní telefonní číslo, na kterém vás zastihneme přes den, a vaši e-mailovou adresu. Vámi uvedená fakturační adresa musí být stejná jako fakturační adresa, kterou jste uvedli a pod kterou jste se zaregistrovali u vydavatele vaši kreditní nebo debetní karty nebo jiného poskytovatele platebních služeb. Tuto adresu totiž použijeme k ověření objednávky. Pokud správné údaje neuvedete, budeme bohužel nuceni vaši objednávku pozdržet, dokud neobdržíme správné údaje.

4.8 Vaše objednávka bude zpracována pouze tehdy, pokud obdržíme kompletní a správné platební údaje.

4.9 Na zpracování plateb využíváme poskytovatele platebních služeb třetí strany. Pokud objednávku zadáváte na našem webu pro Českou republiku, budete v posledním kroku objednávky přesměrováni na web našeho poskytovatele platebních služeb, kde provedete platbu. Po přesměrování na web poskytovatele platebních služeb pro účely zaplacení můžete objednávku zaplatit jakýmkoli způsobem platby, který tam bude uveden (tj. platba kreditní nebo debetní kartou). Aby mohla být platba zprocesována, požádá vás poskytovatel platebních služeb o výběr jednoho z podporovaných způsobů platby a o zadání příslušných údajů k platbě (např. v případě platby kreditní kartou můžete být požádáni o zadání vašeho jména, adresy, čísla kreditní karty, data vypršení platnosti karty a bezpečnostní číslice na zadní straně karty). Pokud objednávku podáváte telefonicky prostřednictvím naší zákaznické linky, operátor vyřizující objednávku vás informuje o dostupných způsobech platby a dále si zaznamená vaše údaje. Objednávka bude i v tomto případě zpracována naším poskytovatelem platebních služeb třetí strany.

4.10 Zadáním platebních údajů na webu poskytovatele platebních služeb vyjadřujete svůj souhlas s používáním tohoto webu třetí strany a s tím, že tak činíte v souladu s podmínkami a ujednáními a zásadami ochrany osobních údajů daného webu. Tímto souhlasem s používáním jsou podmíněny objednávky výrobků na webu pro Českou republiku.

4.11 Vaši platbu nám zprostředkuje příslušný poskytovatel platebních služeb. Využije k tomu způsob platby vybraný v průběhu vytváření objednávky. V rámci procesu zpracování objednávky o vás budeme my i poskytovatel platebních služeb shromažďovat jisté osobní údaje. Tyto osobní údaje použijeme k uskutečnění objednávky nebo k plnění jakékoli smlouvy, která by mezi námi mohla v důsledku této objednávky případně vzniknout. Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s tím, že my i náš poskytovatel platebních služeb můžeme vaše osobní údaje k těmto účelům používat. Tato použití doplňují veškerá jiná použití osobních údajů, která jsou popsána v zásadách ochrany osobních údajů publikovaných na našem webu. Můžete si je přečíst po kliknutí sem.

4.12 Abychom měli jistotu, že vámi zvolený způsob platby nevyužívá bez vašeho svolení někdo jiný, můžeme (my i poskytovatel platebních služeb) vaše jméno, adresu nebo jiné osobní údaje uvedené v rámci objednávky ověřit ve vhodných databázích třetích stran. Přijetím těchto obchodních podmínek k těmto kontrolám udělujete svolení.

4.13 Vaše podrobné platební údaje budou shromažďovány k okamžiku kompletace vaší objednávky, příslušná částka bude nicméně stržena až poté, co objednávku budeme posílat a obdržíte potvrzení o odeslání. Výjimečně se může stát, že se odeslání objednávky z nepředvídatelných důvodů opozdí. V takovém případě dojde ke stržení částky platby přibližně za 3 až 7 dnů po učinění objednávky (v závislosti na způsobu platby). Stržení částky platby neznamená, že vaši objednávku přijímáme nebo se jakýmkoli jiným způsobem zavazujeme vstoupit do smluvního vztahu s vámi. Způsob a čas vzniku závazného smluvního vztahu mezi vámi a námi ve věci jakékoli objednávky stanovuje oddíl 5 těchto obchodních podmínek.

4.14 Pokud při zpracování vaší objednávky nebo při platbě dojde k jakýmkoli potížím, volejte na zákaznickou linku pro Českou republiku. Čísla na zákaznickou linku uvádí bod 1.5 těchto obchodních podmínek.

4.15 Všechny objednávky před odesláním kontrolujeme u příslušného poskytovatele plateb. Ujistěte se proto, že nám uvádíte správné údaje. Za objednávky, které byly zpožděny z důvodu poskytnutí nesprávných nebo neplatných platebních údajů z vaší strany, nepřijímáme odpovědnost.

4.16 Veškeré dotazy na dohledání objednávek budou vyřizovány co nejrychleji. Dotazy je třeba směrovat na naši zákaznickou linku pro Českou republiku. V rámci dotazu bude třeba uvést vaše jedinečné referenční číslo objednávky (pokud objednávka proběhla telefonicky) nebo PSČ (pokud objednávka proběhla na našem webu pro Českou republiku). Čísla na zákaznickou linku uvádí bod 1.5 těchto obchodních podmínek.

4.17 Údaje z vaší objednávky (například některé z vašich osobních údajů) si po rozumnou dobu po realizaci objednávky uchováme, nejvýše po dobu 4 let. Jisté údaje z objednávky (včetně některých osobních údajů) si po rozumnou dobu po realizaci objednávky uchová i náš poskytovatel platebních služeb. Tyto údaje uchováváme proto, abychom mohli vyřídit jakékoli dotazy, potíže, zrušení nebo vrácení, které by případně mohly být potřeba.

4.18 S veškerými údaji, které nám v rámci objednávky poskytnete, budeme nakládat bezpečně a v souladu s právními předpisy České republiky.

4.19 Naše procesy objednávky a platby jsou digitálně šifrovány technologií SSL, která vaše údaje přenáší na náš zabezpečený server. Technologie SSL představuje oborový standard pro zabezpečení online plateb. Nabízí vám, nám i našemu poskytovateli platebních služeb vysokou úroveň ochrany před podvodnými transakcemi. Pomocí zabezpečené technologie SSL předáme informace o vaší objednávce našemu poskytovateli platebních služeb.

4.20 Pokud byste k zabezpečení měli jakékoli dotazy, kontaktujte naši zákaznickou linku pro Českou republiku.

5. Způsob vzniku smluvního vztahu mezi smluvními stranami

5.1 Na webu pro Českou republiku:

5.1.1 Poté, co na našem webu pro Českou republiku zadáte objednávku, obdržíte potvrzovací e-mail. Neznamená to však, že by vaše objednávka byla přijata; objednávkou nám pouze zasíláte nabídku na zakoupení objednaných výrobků. Veškeré objednávky musíme nejprve přijmout.

5.1.2 Přijetí objednávky z naší strany představuje až odeslání objednaných výrobků. O tomto přijetí vás informujeme odesláním e-mailu, který potvrdí odeslání objednávky (dále jako „potvrzení o odeslání“).

5.1.3 Smluvní vztah vzniká k okamžiku, kdy obdržíte potvrzení o odeslání, pokud vás neinformujeme, že vaši objednávku nepřijímáme.

5.2 Pomocí telefonické zákaznické linky pro Českou republiku:

5.2.1 Pokud si zboží objednáte na naší zákaznické lince pro Českou republiku, zaznamená si některý z našich operátorů vaše informace o objednávce a platební údaje a budete informování o předpokládaném datu doručení. Neznamená to však, že by vaše objednávka byla přijata; objednávkou nám pouze zasíláte nabídku na zakoupení objednaných výrobků. Veškeré objednávky musíme nejprve přijmout.

5.2.2 Přijetí objednávky z naší strany představuje až odeslání objednaných výrobků. O tomto přijetí vás informujeme tak, že vám společně s objednávkou zašleme zprávu o potvrzení přijetí.

5.2.3 Smluvní vztah vzniká k okamžiku, kdy obdržíte zboží, pokud vás neinformujeme, že vaši objednávku nepřijímáme.

6. Doručení

6.1 Za normálních okolností by měla být objednávka doručena do data doručení uvedeného v potvrzení o odeslání. Pokud by případně žádné datum doručení nebylo stanoveno, objednávka bude doručena do 30 dnů od data potvrzení o odeslání (pokud nenastanou nějaké výjimečné okolnosti jako například situace popsaná výše v bodu 3.6). Pokud budeme mít nějaký důvod se domnívat, že by doručení případně mohlo být opožděno, vynasnažíme se vás kontaktovat.

6.2 V rámci jednoho poplatku za poštovné vám můžeme doručit libovolné množství výrobků až do celkové hmotnosti 25 kg.

6.3 Bohužel nepřijímáme objednávky na doručení na adresu obsahující P. O. Box nebo od fyzických osob podávajících objednávku, jejichž adresa P. O. Box obsahuje. Příležitostně se mohou vyskytnout i jiné druhy adres, na které nemůžeme objednávky doručovat.

6.4 S výjimkou ustanovení výše uvedeného bodu 6.3 budou dodávky doručeny na vámi uvedenou adresu. Od okamžiku doručení nabýváte vlastnické právo k výrobkům a přebíráte za výrobky riziko. V případě, že jste si vybrali firemní adresu, budeme mít za to, že výrobek vám byl doručen, když zásilka byla doručena do recepce na dané firemní adrese. Pokud jste však vybrali expresní doručení, bude potřeba váš podpis, nebo dané výrobky nebudou doručeny.

6.5 Standardní doručení po České republice:

Země Místo doručení Poštovné Dodací lhůty
Česká republika Česká republika 189 Kč 2-3 pracovní dny


Pojem „pracovní den“ představuje jakýkoli den kromě soboty, neděle nebo státního svátku České republiky.

6.6 U doručení po České republice není poštovné ve výši 189 Kč uplatňováno u provedených objednávek, které v rámci jedné dodávky dosahují hodnoty 1300 Kč nebo výše, a to až do maximální hmotnosti jedné dodávky z podmínek výše uvedeného bodu 6.2. Objednávky nebudou doručovány o sobotách, nedělích a ve svátky.

6.7 Upozorňujeme, že objednávky provedené na našem webu pro Českou republiku je možné doručit pouze na platné adresy v České republice.

6.8 Spolu s výrobky obdržíte také doklad potvrzující zakoupení zboží a v relevantních případech také záruční list či uživatelskou příručku.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1 Ze zákona máte právo odstoupit od smlouvy i bez uvedení důvodu kdykoliv ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží (ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku), kromě případů, kdy se jedná o dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (ustanovení § 1837 občanského zákoníku). Při odstoupení od smlouvy se uplatní ustanovení bodů 7.2 až 7.3 níže (postup a podmínky při uplatnění práva odstoupit od smlouvy).

7.2 Chcete-li odstoupit od smlouvy, musíte provést následující kroky:

7.2.1 Zvolit jednu z následujících možností:

7.2.1.1. Kontaktovat zákaznickou linku pro Českou republiku. Čísla na zákaznickou linku uvádí bod 1.5 těchto obchodních podmínek.

7.2.1.2. Poslat nám e-mail na adresu Consumerservice.CZ@jdecoffee.com

7.2.1.3. Vyplnit-formulář odstoupení od smlouvy , který naleznete zde a zaslat jej na adresu Consumerservice.CZ@jdecoffee.com.

7.2.2 Vrátit nám výrobky bez zbytečné prodlevy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Výrobky můžete vrátit na adresu, kterou vám oznámíme v e-mailu, v němž vám potvrdíme, že jsme váš úmysl odstoupit od této smlouvy obdrželi.

7.2.3 V případě odstoupení od smlouvy ponesete náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku). Abychom vám navrácení zboží usnadnili, poskytne vám zákaznická linka na vyžádání štítek obsahující zpáteční adresu. Tento štítek vám zjednoduší přepravu a sníží náklady na vrácení zboží. Náklady na vrácení zboží budou odečteny z refundované částky. O tom, že odečtené náklady na vrácení zboží jsou stejné, jako jsou běžné přepravní náklady, vás informujeme v rámci objednávky.

7.2.4 Řádně pečovat o výrobky, zatímco jsou ve vašem vlastnictví.

7.3 Pokud se rozhodnete uplatnit svoje právo na odstoupení od smlouvy, platí (v souladu s ustanoveními bodů 7.1 a 7.2) následující:

7.3.1 Obdržíte zpět plnou částku zaplacenou za výrobky, a to včetně poštovného, které jste za doručení výrobků zaplatili (náklady na vrácení zboží nicméně hradíte vy).

7.3.2 Současně platí, že příslušnou částku vám vrátíme způsobem platby, jímž jste výrobky zaplatili. Tato částka bude zaplacena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, přičemž nejsme povinni vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než nám předáte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali (ustanovení § 1832 občanského zákoníku). Peněžní prostředky budou vráceny v korunách českých (Kč).

8. Odpovědnost za vady, záruční doba

Naše odpovědnost za vady se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.

Záruční doba na přístroje TASSIMO je 24 měsíců od doručení.

Reklamace znamená uplatnění odpovědnosti za vady výrobku.

V případě reklamace nás kontaktujte:

  • telefonicky na čísle zákaznické linky pro Českou republiku: 800 401 701, od pondělí do pátku v pracovní dny v čase od 8.00 do 17.00; nebo
  • prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách www.tassimo.cz a popište nám problém výrobku, který se vyskytl.

Dle ustanovení § 2169 občanského zákoníku máte následující práva z vadného plnění:

  • Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady. Pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, můžete požadovat i dodání nového výrobku bez vad. Pokud se však vada týká pouze součásti výrobku, můžete požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy.
  • Právo na dodání nového výrobku, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete výrobek řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo odstoupit od smlouvy.
  • Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového výrobku bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu výrobku, můžete požadovat přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že vám nemůžeme dodat nový výrobek bez vad, vyměnit jeho součást nebo výrobek opravit, jakož i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste vadu způsobili sami (ustanovení § 2170 občanského zákoníku). Dodáme-li vám nový výrobek, musíte nám vrátit původně dodaný výrobek (ustanovení § 2109 občanského zákoníku).

9. Služby zákazníkům

9.1 Naším cílem je poskytovat vám co nejlepší služby. Pokud však máte k TASSIMO e-shopu nějaké připomínky nebo došlo-li k nějakým potížím, v prvé řadě nás kontaktujte:

  • telefonicky na čísle zákaznické linky pro Českou republiku: 800 401 701, od pondělí do pátku v pracovní dny v čase od 8.00 do 17.00; nebo
  • prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách www.tassimo.cz.

9.2 Na veškeré dotazy se vynasnažíme odpovědět do tří pracovních dnů, stížnosti vyřídíme do pěti pracovních dnů. Pojem „pracovní den“ představuje jakýkoli den kromě soboty, neděle nebo státního svátku České republiky.

10. Všeobecná ujednání

10.1 Vyhrazujeme si právo tyto obchodní podmínky kdykoli a z jakéhokoli důvodu doplnit nebo aktualizovat. Je na vlastní odpovědnosti zákazníků, aby se s těmito doplněnými či aktualizovanými podmínkami a ujednáními seznámili pokaždé, když používají TASSIMO e-shop , a to ať už online na webu pro Českou republiku nebo telefonicky na zákaznické lince pro Českou republiku.

10.2 Vyhrazujeme si rovněž právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu pozastavit, omezit nebo ukončit provozování TASSIMO e-shopu.

11. Všeobecná ujednání

11.1 Tyto obchodní podmínky, jakož i veškeré záležitosti týkající se objednávek uskutečněných na našem webu pro Českou republiku nebo pomocí naší zákaznické linky pro Českou republiku, se budou řídit právními předpisy České republiky a v případě jakýchkoli sporů budou náležet do soudní příslušnosti soudů České republiky.

12. Ochranné známky a autorská práva

12.1 Jsme vlastníky veškerých grafických prvků a informací na našich webech, včetně našeho webu pro Českou republiku (www.tassimo.cz). Části našeho webu pro Českou republiku můžete vytisknout pouze pro účely objednávky výrobků na našem webu pro Českou republiku. Materiály z jakéhokoli našeho webu nesmíte používat k žádnému jinému účelu.

12.2 „TASSIMO“, „JACOBS“, „SUCHARD“, „MILKA“, „HAG“, „OREO“, „CARTE NOIRE“ a „T DISC“ jsou naše registrované ochranné známky. I jiné názvy výrobků uvedené na našich webech mohou být registrované ochranné známky patřící jiným organizacím. Je zakázáno je kopírovat nebo používat bez povolení příslušné organizace.