Čištění přístroje

Kávovar TASSIMO pravidelně čistěte. Zajistíte tím, že vám bude připravovat vaše oblíbené nápoje špičkové kvality i nadále. Snímač čárových kódů otřete měkkým vlhkým hadříkem.
Tento přístroj je vybaven cyklem automatického čištění. Projděte si podrobný návod.

CADDY

Dále se dozvíte více o čištění vašeho přístroje.

 • Krok 1/22

  Krok 1/22

  Po delší době používání doporučujeme, abyste samostatně demontovatelné části kávovaru vyčistili. Vypínačem na boku přístroj vypněte a vytáhněte napájecí kabel z hlavního přívodu elektrické energie.
 • Krok 2/22

  Krok 2/22

  Vyjměte z přední části přístroje stojan na šálky a odkapávací mřížku. Umyjte je ručně teplou mýdlovou vodou nebo je nechte umýt v myčce na nádobí.
 • Krok 3/22

  Krok 3/22

  Vyjměte z varné jednotky držák na T DISKy. Umyjte ho ručně teplou mýdlovou vodou nebo ho nechte umýt v myčce na nádobí.
 • Krok 4/22

  Krok 4/22

  Trn a trysku lze z varné jednotky vyjmout tak, že silně zatlačíte směrem nahoru.
 • Krok 5/22

  Krok 5/22

  Trn a trysku lze rozložit na tři díly, které se dají ručně vyčistit pod teplou vodou nebo v myčce na nádobí.
 • Krok 6/22

  Krok 6/22

  Jemným hadříkem otřete varnou jednotku a snímač čárového kódu.
 • Krok 7/22

  Krok 7/22

  Jemným hadříkem otřete varnou jednotku a snímač čárového kódu.
 • Krok 8/22

  Krok 8/22

  Trn a trysku opláchněte a nechte uschnout. Pak je znovu sestavte a vložte zpátky do varné jednotky.
 • Krok 9/22

  Krok 9/22

  Vraťte zpátky do přístroje stojan na šálky a držák na T DISKy.
 • Krok 10/22

  Krok 10/22

  Vyjměte z boku přístroje nádržku na vodu a sejměte víčko.
 • Krok 11/22

  Krok 11/22

  Nádržku na vodu propláchněte čistou vodou a její vnitřek vytřete jemným hadříkem. Nádržku na vodu není vhodné čistit v myčce na nádobí.
 • Krok 12/22

  Krok 12/22

  Naplňte nádržku studenou vodou z kohoutku až po značku max. hladiny. Vraťte nádržku zpátky do přístroje – zasuňte ji do původní polohy, dokud nezaklapne na místo.
 • Krok 13/22

  Krok 13/22

  Znovu zapojte napájecí kabel do hlavního přívodu elektrické energie.
 • Krok 14/22

  Krok 14/22

  Vypínačem na boku přístroj zapněte. Rozsvítí se oranžová stavová kontrolka .To znamená, že přístroj je připraven.
 • Krok 15/22

  Krok 15/22

  Z přihrádky na boku přístroje vyjměte žlutý servisní T DISK a otevřete varnou jednotku.
 • Krok 16/22

  Krok 16/22

  Žlutý servisní T DISK vložte do držáku na T DISKy v přístroji (čárovým kódem nahoru). Vyberte velký šálek (alespoň 250 ml) a položte ho na stojan na šálky.
 • Krok 17/22

  Krok 17/22

  Zavřete varnou jednotku (nejprve ji sklopte a potom silně zatlačte na držadlo, dokud se neozve klapnutí). Jednou blikne oranžová stavová kontrolka . To znamená, že kávovar je připraven.
 • Krok 18/22

  Krok 18/22

  Stisknutím tlačítka start/stop spusťte cyklus čištění. Během cyklu čištění bude blikat stavová kontrolka a přístroj bude do šálku vypouštět horkou vodu, čímž čistí vypouštěcí trysku. Krátce také vytryskne pára.
 • Krok 19/22

  Krok 19/22

  Až cyklus čištění skončí, automaticky se zastaví. Vyprázdněte šálek a podle potřeby opakujte krok 18. Při manipulaci s horkou vodou v této fázi buďte opatrní.
 • Krok 20/22

  Krok 20/22

  Otevřete varnou jednotku a z držáku na T DISKy vyjměte servisní T DISK. Buďte opatrní, T DISK může být horký.
 • Krok 21/22

  Krok 21/22

  Zavřete varnou jednotku a v úložné přihrádce na boku přístroje vyměňte servisní T DISK.
 • Krok 22/22

  Krok 22/22

  Kávovar je nyní vyčištěný a můžete ho začít používat.