Odvápňování přístroje

Odvápňování udržuje váš kávovar ve špičkovém stavu, aby vám mohl i nadále připravovat vaše oblíbené nápoje nejvyšší kvality. Potřebu odvápnění vám přístroj TASSIMO oznámí rozsvícením červené kontrolky odvápňování.
Tento přístroj je vybaven cyklem automatického odvápňování. Projděte si podrobný návod.

CADDY

Další informace o odvápňování přístroje TASSIMO CADDY

 • Krok 1/16

  Krok 1/16

  Když je přístroj potřeba odvápnit, informuje vás o tom rozsvícením červené kontrolky odvápňování . Nejprve z boku přístroje vyjměte nádržku na vodu a vylijte z ní vodu.
 • Krok 2/16

  Krok 2/16

  Nalijte do nádržky vodu až po značku odvápňování (500 ml). Následně podle pokynů výrobce dolijte přípravek na odvápňování. Více informací o přípravku na odvápňování získáte kliknutím zde. Před pokračováním zkontrolujte, zda se přípravek na odvápňování ve vodě zcela rozpustil.
 • Krok 3/16

  Krok 3/16

  Vraťte nádržku zpátky do boční části přístroje (mírně ji nakloňte a vložte ji do původní polohy, dokud nezaklapne na místo).
 • Krok 4/16

  Krok 4/16

  Otevřete varnou jednotku (zvedněte madlo a zatáhněte nahoru) a pod výpusť nápojů umístěte vhodnou nádobu (min. 500 ml). Z přihrádky na boku přístroje vyjměte žlutý servisní T DISK. Položte ho čárovým kódem dolů do držáku na T DISKy u přístroje.
 • Krok 5/16

  Krok 5/16

  Zavřete varnou jednotku. Nejprve ji sklopte a potom držadlo silně vtlačte do přístroje, dokud se neozve klapnutí. Jednou blikne oranžová stavová kontrolka . To znamená, že kávovar je připraven. Zůstává svítit červená kontrolka odvápňování .
 • Krok 6/16

  Krok 6/16

  Důležité upozornění: Abyste program odvápňování spustili, musíte tlačítko start/stop stisknout a podržet alespoň po dobu pěti sekund. Spustí se program odvápňování. Budou blikat kontrolky odvápňování i stavu . Dokud nebude nádržka na vodu skoro prázdná, bude se přípravek na odvápňování pomalu pročerpávat přístrojem a vypouštět do nádobky na vodu. Tento proces potrvá přibližně 30 minut. V nádržce vždy zůstává malé množství tekutiny. Upozornění: Pokud proces trvá jenom několik minut, pravděpodobně jste omylem spustili cyklus čištění – přístroj nebude zcela odvápněn a červená kontrolka odvápňování zůstane svítit. Pokud tento případ nastane, vraťte se k pátému kroku.
 • Krok 7/16

  Krok 7/16

  Přibližně po 30 minutách přípravek na odvápňování proteče přístrojem a zůstane svítit stavová kontrolka . To znamená, že první fáze procesu byla dokončena.
 • Krok 8/16

  Krok 8/16

  Nádobku s použitým přípravkem na odvápňování vylejte. Znovu ji dejte pod výpusť nápojů přístroje.
 • Krok 9/16

  Krok 9/16

  Vyjměte z boku přístroje nádržku na vodu. Důkladně ji propláchněte, abyste odstranili všechny zbytky přípravku na odvápňování. Naplňte nádržku studenou vodou z kohoutku až po značku max. hladiny.
 • Krok 10/16

  Krok 10/16

  Dejte nádobu znovu pod výpusť nápojů.
 • Krok 11/16

  Krok 11/16

  Krátkým stisknutím tlačítka start/stop spusťte cyklus čištění. Během cyklu čištění bliká oranžová stavová kontrolka a přístroj do nádobky vypouští horkou vodu.
 • Krok 12/16

  Krok 12/16

  Po dokončení procesu čištění nádobku vyprázdněte a vraťte ji zpátky pod výpusť. Kroky 11 a 12 třikrát opakujte, abyste měli jistotu, že jste z přístroje vypláchli všechny zbytky přípravku na odvápňování.
 • Krok 13/16

  Krok 13/16

  Otevřete varnou jednotku a ze zásobníku na T DISKy vyjměte servisní T DISK. Buďte opatrní, T DISK může být horký.
 • Krok 14/16

  Krok 14/16

  Zavřete varnou jednotku a vraťte servisní T DISK do úložné přihrádky na boku přístroje.
 • Krok 15/16

  Krok 15/16

  Naplňte nádržku na vodu studenou vodou z kohoutku až po značku max. hladiny. Vraťte nádržku zpátky do kávovaru.
 • Krok 16/16

  Krok 16/16

  Váš přístroj TASSIMO je odvápněn. Můžete ho znovu začít používat.