TASSIMO T55 - Čištění

Čistěte pravidelně váš přístroj TASSIMO, abyste zajistili přípravu velmi kvalitních nápojů. Otřete čtečku čárového kódu jemnou navlhčenou látkou. Přístroj je vybaven vlastností automatického cyklu čištění.

Čištění TASSIMO CHARMY

Dále se dozvíte více o čištění vašeho přístroje.

 • Krok 1

  Krok 1/11

  Odmontujte nádržku na vodu a naplňte ji studenou pitnou vodou až po značku MAX. Používejte ve vašem přístroji pouze nesycenou pitnou vodu, protože uměle nebo chemicky změkčená voda by mohla poškodit váš přístroj.
 • Krok 2

  Krok 2/11

  Pevně umístěte nádržku na vodu na svoje místo.
 • Krok 3

  Krok 3/11

  Vyjměte oranžový servisní T DISC z oddělení na zadní straně přístroje.
 • Krok 4

  Krok 4/11

  Otevřete varnou jednotku zvednutím víka a umístěte servisní T DISC do držáku pro T DISC čárovým kódem dolů. Zkontrolujte, že je vyčnívající část servisní kapsle T DISC zajištěna v otvoru směrem vpravo. Zavřete varnou jednotku stisnutím víka směrem dolů tak, aby slyšitelně zacvaklo na místo.
 • Krok 5

  Krok 5/11

  Vezměte velký hrnek (min. 200 ml/8 uncí) a umístěte ho do stojanu na šálky.
 • Krok 6

  Krok 6/11

  Stisknutím tlačítka Start/Stop zahájíte cyklus čištění.
 • Krok 7

  Krok 7/11

  Proces čištění začal a během něho se horká voda bude vypouštět do hrnku.
 • Krok 8

  Krok 8/11

  Cyklus čištění se při dokončení automaticky zastaví. Vyprázdněte hrnek a podle požadavku opakujte znovu kroky 4 - 8.
 • Krok 9

  Krok 9/11

  Otevřete varnou jednotku a vyjměte servisní T DISC. Otřete varnou jednotku a čtečku čárového kódu jemnou navlhčenou látkou.
 • Krok 10

  Krok 10/11

  Vložte servisní T DISC do prostoru na zadní straně přístroje.
 • Krok 11

  Krok 11/11

  Přístroj jste vyčistili a je připravený k používání.