TASSIMO T40 - Čištění

Čistěte pravidelně váš přístroj TASSIMO, abyste zajistili přípravu velmi kvalitních nápojů. Otřete čtečku čárového kódu jemnou navlhčenou látkou. Přístroj je vybaven vlastností automatického cyklu čištění.

Čištění TASSIMO Fidelia

Dále se dozvíte více o čištění vašeho přístroje.

 • Krok 1

  Krok 1/11

  Vyjměte nádržku na vodu a naplňte ji studenou pitnou vodou až po značku MAX. Používejte ve vašem přístroji pouze nesycenou pitnou vodu, protože uměle nebo chemicky změkčená voda by mohla poškodit váš přístroj.
 • Krok 2

  Krok 2/11

  Pevně umístěte nádržku na vodu na svoje místo.
 • Krok 3

  Krok 3/11

  Odejměte servisní kapsli T DISC z otvoru na zadní straně přístroje.
 • Krok 4

  Krok 4/11

  Otevřete varnou jednotku zvednutím víka a umístěte servisní kapsli T DISC do držáku pro T DISC čárovým kódem dolů. Zkontrolujte, že vyčnívající část servisní kapsle T DISC je zajištěna v otvoru směrem vpravo. Zavřete varnou jednotku pevným stisnutím víka směrem dolů tak, aby slyšitelně zacvaklo na místo.
 • Krok 5

  Krok 5/11

  Připravte si velký šálek (alespoň 200 ml) a postavte jej na podestu na šálky.
 • Krok 6

  Krok 6/11

  Stisknutím tlačítka Start/Stop zahájíte proces čištění.
 • Krok 7

  Krok 7/11

  Proces čištění byl zahájen a do šálku se začne vypouštět čistá voda.
 • Krok 8

  Krok 8/11

  Cyklus čištění se při dokončení automaticky zastaví. Vyprázdněte hrnek a podle požadavku opakujte znovu kroky 4 - 8.
 • Krok 9

  Krok 9/11

  Otevřete varnou jednotku s vloženou servisní kapslí T DISC a vyjměte ji.Otřete čtečku čárového kódu jemnou navlhčenou látkou.
 • Krok 10

  Krok 10/11

  Uložte servisní T DISC do prostoru na zadní straně přístroje.
 • Krok 11

  Krok 11/11

  Přístroj jste vyčistili a je připravený k používání.