Čištění přístroje

Čistěte pravidelně váš přístroj TASSIMO, abyste zajistili přípravu velmi kvalitních nápojů. Otřete čtečku čárového kódu jemnou navlhčenou látkou.

VIVY

Dále se dozvíte více o čistění vašeho přístroje

  • Krok 1/20

    Krok 1/20

    Vyjměte nádržku na vodu a naplňte ji studenou pitnou vodou až po značku MAX. Ve vašem přístroji používejte pouze nesycenou pitnou vodu, protože chemicky změkčená voda by mohla váš příštroj poškodit.
  • Krok 2/20

    Krok 2/20

    Zapněte zařízení stlačením tlačítka na straně. Oranžová stavová kontrolka se rozsvítí, když je stroj připravený k použití.
  • Krok 3/20

    Krok 3/20

    Vyjměnte servisní T DISC z oddílu na straně přístroje a vložte do držáku kapslí. Vezměte velký šálek (alespoň 250 ml) a postavte jej na podestu na šálky.
  • Krok 4/20

    Krok 4/20

    Stlačte víko s rukojetí pevně dolů, dokud nezapadne na místo. Oranžová stavová kontrolka bliká, jako když je stroj připravený k použití.
  • Krok 5/20

    Krok 5/20

    Stisknutím tlačítka Start / Stop spustíte proces čištění. V průběhu procesu čistění stavová kontrolka bliká a horká voda vytéká ze stroje do šálku. V krátkém čase se také vyčistí párou.
  • Krok 6/20

    Krok 6/20

    Jakmile je čištění dokončené, bude proces automaticky ukončen. Vylejte šálek a opakujte podle potřeby krok 5. Horkou vodu vylévejte s opatrností.
  • Krok 7/20

    Krok 7/20

    Otevřete varnou jednotku s vloženou žlutou kapslí T DISC a vyjměte ji. Uložte ji do oddílu na straně přístroje.
  • Krok 8/20

    Krok 8/20

    Otřete čtečku čárového kódu jemnou navlhčenou látkou.
  • Krok 9/20

    Krok 9/20

    Tryska je nyní vyčištěná a připravená na použití.
  • Krok 10/20

    Krok 10/20

    Doporučujeme samostatné umývání po delším používání odnímatelné části stroje. Vypněte přístroj stisknutím tlačítka pro vypnutí na straně a odpojte jej z elektřiny.
  • Krok 11/20

    Krok 11/20

    Vyjměte podstavec na šálky z přední části stroje a vyčistěte jej teplou vodou se saponátem nebo v myčce na nádobí.
  • Krok 12/20

    Krok 12/20

    Vezměte držák T DISC a ručně jej vyčistěte v teplé vodě se saponátem nebo v myčce na nádobí.
  • Krok 13/20

    Krok 13/20

    Můžete odstranit jednotku s trnem a trysku z varné jednotky pevným stlačením směrem nahoru. Tyto součásti se dají rozdějit do tří částí, které můžete čistit ručně teplou vodou se saponátem nebo v myčce na nádobí.
  • Krok 14/20

    Krok 14/20

    Otřete čtečku čárového kódu jemnou navlhčenou látkou.
  • Krok 15/20

    Krok 15/20

    Opláchněte a osuště jednotku s trnem a trysku a dejte je zpět dohromady dříve, než je umístíte zpět do kávovaru.
  • Krok 16/20

    Krok 16/20

    Vložte podestu a držák na T DISC zpět do přístroje.
  • Krok 17/20

    Krok 17/20

    Vyjměte nádržku na vodu a opláchněte čistou vodou. Nádržku není vhodné mýt v myčce na nádobí. Potom ji naplňte studenou pitnou vodou až po rysku MAX.
  • Krok 18/20

    Krok 18/20

    Dejte zásobník na vodu zpět ze strany přístroje lehkým nakloněním a zatlačte ho zpět do jeho původní polohy, až zaklapne. Zapojte přístroj pomocí síťového kabelu do elektřiny.
  • Krok 19/20

    Krok 19/20

    Zapněte přístroj stlačením vypínače na straně. Oranžová stavová kontrolka se rozsvítí, jakmile je stroj připravený k použití.
  • Krok 20/20

    Krok 20/20

    Přístroj je nyní vyčištěný a připravený k použití.