Registruj svůj přístroj a získej slevu 2x 250 Kč

Brewer Registration

Čištění přístroje

Čistěte pravidelně váš přístroj TASSIMO, abyste zajistili přípravu velmi kvalitních nápojů. Otřete čtečku čárového kódu jemnou navlhčenou látkou.

VIVY

Dále se dozvíte více o čistění vašeho přístroje

 • Krok 1/20

  Krok 1/20

  Vyjměte nádržku na vodu a naplňte ji studenou pitnou vodou až po značku MAX. Ve vašem přístroji používejte pouze nesycenou pitnou vodu, protože chemicky změkčená voda by mohla váš příštroj poškodit.
 • Krok 2/20

  Krok 2/20

  Zapněte zařízení stlačením tlačítka na straně. Oranžová stavová kontrolka se rozsvítí, když je stroj připravený k použití.
 • Krok 3/20

  Krok 3/20

  Vyjměnte servisní T DISC z oddílu na straně přístroje a vložte do držáku kapslí. Vezměte velký šálek (alespoň 250 ml) a postavte jej na podestu na šálky.
 • Krok 4/20

  Krok 4/20

  Stlačte víko s rukojetí pevně dolů, dokud nezapadne na místo. Oranžová stavová kontrolka bliká, jako když je stroj připravený k použití.
 • Krok 5/20

  Krok 5/20

  Stisknutím tlačítka Start / Stop spustíte proces čištění. V průběhu procesu čistění stavová kontrolka bliká a horká voda vytéká ze stroje do šálku. V krátkém čase se také vyčistí párou.
 • Krok 6/20

  Krok 6/20

  Jakmile je čištění dokončené, bude proces automaticky ukončen. Vylejte šálek a opakujte podle potřeby krok 5. Horkou vodu vylévejte s opatrností.
 • Krok 7/20

  Krok 7/20

  Otevřete varnou jednotku s vloženou žlutou kapslí T DISC a vyjměte ji. Uložte ji do oddílu na straně přístroje.
 • Krok 8/20

  Krok 8/20

  Otřete čtečku čárového kódu jemnou navlhčenou látkou.
 • Krok 9/20

  Krok 9/20

  Tryska je nyní vyčištěná a připravená na použití.
 • Krok 10/20

  Krok 10/20

  Doporučujeme samostatné umývání po delším používání odnímatelné části stroje. Vypněte přístroj stisknutím tlačítka pro vypnutí na straně a odpojte jej z elektřiny.
 • Krok 11/20

  Krok 11/20

  Vyjměte podstavec na šálky z přední části stroje a vyčistěte jej teplou vodou se saponátem nebo v myčce na nádobí.
 • Krok 12/20

  Krok 12/20

  Vezměte držák T DISC a ručně jej vyčistěte v teplé vodě se saponátem nebo v myčce na nádobí.
 • Krok 13/20

  Krok 13/20

  Můžete odstranit jednotku s trnem a trysku z varné jednotky pevným stlačením směrem nahoru. Tyto součásti se dají rozdějit do tří částí, které můžete čistit ručně teplou vodou se saponátem nebo v myčce na nádobí.
 • Krok 14/20

  Krok 14/20

  Otřete čtečku čárového kódu jemnou navlhčenou látkou.
 • Krok 15/20

  Krok 15/20

  Opláchněte a osuště jednotku s trnem a trysku a dejte je zpět dohromady dříve, než je umístíte zpět do kávovaru.
 • Krok 16/20

  Krok 16/20

  Vložte podestu a držák na T DISC zpět do přístroje.
 • Krok 17/20

  Krok 17/20

  Vyjměte nádržku na vodu a opláchněte čistou vodou. Nádržku není vhodné mýt v myčce na nádobí. Potom ji naplňte studenou pitnou vodou až po rysku MAX.
 • Krok 18/20

  Krok 18/20

  Dejte zásobník na vodu zpět ze strany přístroje lehkým nakloněním a zatlačte ho zpět do jeho původní polohy, až zaklapne. Zapojte přístroj pomocí síťového kabelu do elektřiny.
 • Krok 19/20

  Krok 19/20

  Zapněte přístroj stlačením vypínače na straně. Oranžová stavová kontrolka se rozsvítí, jakmile je stroj připravený k použití.
 • Krok 20/20

  Krok 20/20

  Přístroj je nyní vyčištěný a připravený k použití.