Čištění kávovaru

TASSIMO SUNY pravidelně čistěte. Zajistíte tím, že vám bude připravovat vaše oblíbené nápoje špičkové kvality i nadále. Přístroj je vybaven cyklem automatického čištění.

SUNY

Další informace o čištění kávovaru TASSIMO SUNY

 • Step 1/20

  Krok 1/20

  Vyjměte ze zadní části přístroje nádržku na vodu. Nalejte do ní studenou vodu z kohoutku až po značku max. hladiny. Vraťte nádržku zpátky do přístroje.Přístroj musí být zapojen do hlavního přívodu elektrické energie.
 • Step 2/20

  Krok 2/20

  Vypínačem na boku kávovar TASSIMO SUNY zapněte. Rozsvítí se oranžová stavová kontrolka . To znamená, že přístroj je připraven.
 • Step 3/20

  Krok 3/20

  Z přihrádky na boku přístroje vyjměte žlutý servisní T DISC. Položte ho čárovým kódem dolů do držáku T DISC na přístroji.Vyberte velký šálek (alespoň 250 ml) a položte ho na stojan na šálky.
 • Step 4/20

  Krok 4/20

  Zavřete varnou jednotku (nejprve ji sklopte a potom silně zatlačte na držadlo, dokud se neozve klapnutí). Jednou blikne oranžová stavová kontrolka . To znamená, že je kávovar připraven.
 • Step 5/20

  Krok 5/20

  Stisknutím tlačítka start/stop spusťte cyklus čištění.Během cyklu čištění bude blikat stavová kontrolka a přístroj bude do šálku vypouštět horkou vodu, čímž čistí vypouštěcí trysku. Krátce také vytryskne pára.
 • Step 6/20

  Krok 6/20

  Po dokončení se cyklus čištění automaticky zastaví.Pokud bude potřeba, vyprázdněte šálek a opakujte krok 5. Při manipulaci s horkou vodou v této fázi buďte opatrní.
 • Step 7/20

  Krok 7/20

  Otevřete varnou jednotku a vyjměte servisní T DISC. Vraťte servisní T DISC do úložné přihrádky na boku přístroje.
 • Step 8/20

  Krok 8/20

  Jemným hadříkem otřete varnou jednotku a snímač čárového kódu.
 • Step 9/20

  Krok 9/20

  Kávovar je nyní vyčištěný a můžete ho začít používat.
 • Step 10/20

  Krok 10/20

  Po delší době používání doporučujeme, abyste vyčistili samostatně demontovatelné části kávovaru.Vypínačem na boku přístroj vypněte a vytáhněte napájecí kabel z hlavního přívodu elektrické energie.
 • Step 11/20

  Krok 11/20

  Vyjměte z přední části přístroje stojan na šálky a odkapávací mřížku. Umyjte je ručně teplou mýdlovou vodou nebo je nechte umýt v myčce na nádobí.
 • Step 12/20

  Krok 12/20

  Vyjměte z varné jednotky držák na kapsle T DISC. Umyjte ho ručně teplou mýdlovou vodou nebo ho nechte umýt v myčce na nádobí.
 • Step 13/20

  Krok 13/20

  Trn a trysku lze z varné jednotky vyjmout tak, že silně zatlačíte směrem nahoru.Lze je rozložit na tři díly, které se dají ručně vyčistit pod teplou vodou nebo v myčce na nádobí.
 • Step 14/20

  Krok 14/20

  Jemným hadříkem otřete varnou jednotku a snímač čárového kódu.
 • Step 15/20

  Krok 15/20

  Trn a trysku opláchněte a nechte uschnout. Pak je znovu sestavte a vložte zpátky do varné jednotky.
 • Step 16/20

  rop 16/20

  Vraťte zpátky do přístroje stojan na šálky a držák na kapsle T DISC.
 • Step 17/20

  Krok 17/20

  Vyjměte nádržku na vodu. Propláchněte ji čistou vodou a pak vnitřek vytřete jemným hadříkem. Nádržku na vodu není vhodné čistit v myčce na nádobí.Naplňte nádržku studenou vodou z kohoutku až po značku max. hladiny.
 • Step 18/20

  Krok 18/20

  Vraťte nádržku zpátky do přístroje - zasuňte ji do původní polohy, dokud nezaklapne na místo.Znovu zapojte napájecí kabel do hlavního přívodu elektrické energie.
 • Step 19/20

  Krok 19/20

  Vypínačem na boku přístroj zapněte. Rozsvítí se oranžová stavová kontrolka . To znamená, že přístroj je připraven.
 • Step 20/20

  Krok 20/20

  Kávovar je nyní vyčištěný a můžete ho začít používat.