TASSIMO T65 - Čištění

Čistěte pravidelně váš přístroj TASSIMO, abyste zajistili přípravu velmi kvalitních nápojů. Otřete čtečku čárového kódu jemnou navlhčenou látkou. Přístroj je vybaven vlastností automatického cyklu čištění.

Čištění FIDELIA+

Dále se dozvíte více o čištění vašeho přístroje.

 • Krok 1

  Krok 1/11

  Vyjměte nádržku na vodu a naplňte ji studenou pitnou vodou až po značku MAX. Používejte ve vašem přístroji pouze nesycenou pitnou vodu, protože uměle nebo chemicky změkčená voda by mohla poškodit váš přístroj.
 • Krok 2

  Krok 2/11

  Pevně umístěte nádržku na vodu na svoje místo.
 • Krok 3

  Krok 3/11

  Vyjměte servisní T DISC z prostoru na zadní straně přístroje.
 • Krok 4

  Krok 4/11

  Otevřete varnou jednotku zvednutím víka a umístěte servisní T DISC do držáku pro T DISC čárovým kódem dolů. Zkontrolujte, že je vyčnívající část servisní kapsle T DISC zajištěna v otvoru směrem vpravo. Zavřete varnou jednotku stisnutím víka směrem dolů tak, aby slyšitelně zacvaklo na místo.
 • Krok 5

  Krok 5/11

  Vezměte velký hrnek (min. 200 ml/8 uncí) a umístěte ho do stojanu na šálky.
 • Krok 6

  Krok 6/11

  Stisknutím tlačítka Start/Stop zahájíte cyklus čištění.
 • Krok 7

  Krok 7/11

  Proces čištění začal a během něho se horká voda bude vypouštět do hrnku.
 • Krok 8

  Krok 8/11

  Cyklus čištění se při dokončení automaticky zastaví. Vylejte hrnek a podle požadavku opakujte znovu kroky 4 - 8.
 • Krok 9

  Krok 9/11

  Otevřete varnou jednotku a vyjměte servisní T DISC. Otřete varnou jednotku a čtečku čárového kódu jemnou navlhčenou látkou.
 • Krok 10

  Krok 10/11

  Vložte servisní T DISC do prostoru na zadní straně přístroje.
 • Krok 11

  Krok 11/11

  Přístroj jste vyčistili a je připravený k používání.