Odvápňování kávovaru

Odvápňování udržuje váš kávovar ve špičkovém stavu, aby vám mohl i nadále připravovat vaše oblíbené nápoje nejvyšší kvality. Když je kávovar TASSIMO SUNY potřeba odvápnit, informuje vás o tom rozsvícená červená kontrolka odvápňování. Zařízení je vybaveno cyklem automatického odvápňování.

SUNY

Další informace o odvápňování přístroje TASSIMO SUNY

 • Step 1/15

  Krok 1/15

  Když je kávovar TASSIMO SUNY potřeba odvápnit, informuje vás o tom rozsvícená červená kontrolka odvápňování Nejprve ze zadní části přístroje vyjměte nádržku na vodu a vylijte z ní vodu.
 • Step 2/15

  Krok 2/15

  Nalijte do nádržky vodu až po značku odvápňování (500 ml). Následně podle pokynů výrobce dolijte přípravek na odvápňování. Další informace o přípravku na odvápňování získáte kliknutím sem . Před pokračováním zkontrolujte, zda se přípravek na odvápňování ve vodě zcela rozpustil.
 • Step 3/15

  Krok 3/15

  Vraťte nádržku na vodu do zadní části přístroje. Zasuňte ji do původní polohy, dokud nezaklapne na místo.
 • Step 4/15

  Krok 4/15

  Otevřete varnou jednotku (zvedněte madlo a zatáhněte nahoru).Dejte pod výpusť nápojů vhodnou nádobu (s objemem alespoň 500 ml).
 • Step 5/15

  Krok 5/15

  Z přihrádky na boku přístroje vyjměte žlutý servisní T DISC. Položte ho čárovým kódem dolů do držáku T DISC na přístroji.
 • Step 6/15

  Krok 6/15

  Zavřete varnou jednotku. Nejprve ji sklopte a potom držadlo silně vtlačte do přístroje, dokud se neozve klapnutí.Jednou blikne oranžová stavová kontrolka . To znamená, že kávovar je připraven. Zůstává svítit červená kontrolka odvápňování .
 • Step 7/15

  Krok 7/15

  Důležité upozornění: Abyste spustili program odvápňování, musíte panel Start/Stop stisknout a podržet alespoň po dobu pěti sekund. Spustí se program odvápňování a budou blikat kontrolky odvápňování i stavu . Dokud nebude nádržka na vodu skoro prázdná, bude se přípravek na odvápňování pomalu pročerpávat přístrojem a vypouštět do nádobky na vodu. Tento proces potrvá přibližně 30 minut. V nádržce vždy zůstává malé množství tekutiny.Upozornění: Pokud proces trvá jenom několik minut, pravděpodobně jste omylem spustili cyklus čištění - přístroj nebude zcela odvápněn a červená kontrolka odvápňování zůstane svítit. Pokud tento případ nastane, vraťte se k šestému kroku.
 • Step 8/15

  Krok 8/15

  Přibližně po 30 minutách přípravek na odvápňování proteče přístrojem a zůstane svítit stavová kontrolka .To znamená, že první fáze procesu byla dokončena.
 • Step 9/15

  Krok 9/15

  Vyjměte ze zadní části přístroje nádržku na vodu. Důkladně ji propláchněte, abyste odstranili všechny zbytky přípravku na odvápňování.Naplňte nádržku studenou vodou z kohoutku až po značku max. hladiny a dejte ji zpátky do přístroje.
 • Step 10/15

  Krok 10/15

  Nádobku s použitým přípravkem na odvápňování vylejte. Znovu ji umístěte pod výpusť nápojů přístroje.
 • Step 11/15

  Krok 11/15

  Krátce stiskněte panel Start/Stop, abyste spustili cyklus čištění. Během cyklu čištění bliká oranžová stavová kontrolka a přístroj do nádobky vypouští horkou vodu.
 • Step 12/15

  Krok 12/15

  Po dokončení procesu čištění nádobku vyprázdněte a vraťte ji zpátky pod výpusť. Kroky 11 a 12 třikrát opakujte, abyste měli jistotu, že jste z přístroje vypláchli všechny zbytky přípravku na odvápňování.
 • Step 13/15

  Krok 13/15

  Otevřete varnou jednotku, vyjměte servisní T DISC a vraťte ho zpátky do úložné přihrádky na boku přístroje.
 • Step 14/15

  Krok 14/15

  Naplňte nádržku na vodu studenou vodou z kohoutku až po značku max. hladiny. Vraťte nádržku zpátky do kávovaru.
 • Step 15/15

  Krok 15/15

  Váš kávovar TASSIMO SUNY je odvápněn a můžete ho začít znovu používat.