Odvápnění přístroje

Odvápněním budete udržovat svůj přístroj v dobrém stavu a bude nadále připravovat vaše oblíbené a kvalitní nápoje. TASSIMO vás upozorní červeným výstražným světlem na nutnost provést odvápnění. Přístroj je vybaven vlastností automatického cyklu odvápnění.

VIVY

Dále se dozvíte více o odvápnění vašeho přístroje.

 • Krok 1/15

  Krok 1/15

  Přístroj vás upozorní jakmile je potřebné jej odvápnit rozsvícením červeného výstražného světla. .Nejprve vyjměte nádržku na vodu z postranního držáku stroje a vyprázdněte ji.
 • Krok 2/15

  Krok 2/15

  Naplňte nádržku na vodu až ke značce pro odstranění vodního kamene (500 ml) a přidejte odvápňovací roztok podle pokynů výrobce. Než budete pokračovat, přesvědčte se, že prostředek na odstranění vodního kamene je úplně rozpuštěný.
 • Krok 3/15

  Krok 3/15

  Dejte zásobník na vodu zpět ze strany přístroje lehkým nakloněním a zatlačte ho zpět do jeho původní polohy, až zaklapne.
 • Krok 4/15

  Krok 4/15

  Otevřete varnou jednotku. Umístěte vhodnou nádobu (alespoň 500 ml) pod trysku na nápoje.
 • Krok 5/15

  Krok 5/15

  Vyjměte servisní T DISC z oddílu na straně přístroje a vložte jej do držáku na kapsle.
 • Krok 6/15

  Krok 6/15

  Stlačte víko s rukojetí pevně dolů, dokud nezapadne na místo. Oranžová stavová kontrolka bliká, jako když je stroj připravený k použití a červená kontrolka svítí.
 • Krok 7/15

  Krok 7/15

  Stiskněte a podržte tlačítko Start / Stop po dobu nejméně 5 sekund, čím spustíte odvápňovací program. Program spustí odstraňování vodního kamene. Jeho kontrolka a stavová kontrolka blikají. Program trvá asi 30 minut. Odvápňovací roztok se pomalu odčerpává prostřednictvím system a vypouští se do nádoby, až je nádržka na vodu téměř prázdná. Trocha tekutiny vždy v nádržce zůstává.Poznámka: Pokud proces trvá jenom několik minut, potom jste možná spustili čistící cyklus a stroj nebude úplně odvápněný a červená kontrolka zůstane svítit. Pokud k tomu dojde, přejděte ke kroku 6.
 • Krok 8/15

  Krok 8/15

  Asi po 30 minutách, když odvápňovací roztok vytekl, stavová kontrolka trvale svítí na znamení, že první etapa procesu je kompletní.
 • Krok 9/15

  Krok 9/15

  Vylejte nádobu s použitou tekutinou a umístěte ji zpět pod trysku pro nápoje.
 • Krok 10/15

  Krok 10/15

  Vyjměte nádržku na vodu ze strany a důkladně odstraňte všechny stopy vodního kamene. Naplňte nádržku na vodu studenou čerstvou vodou až po značku MAX.
 • Krok 11/15

  Krok 11/15

  Stisknutím tlačítka Start / Stop spustíte proces čištění. V průběhu čištění stavová kontrolka bliká a horká voda vytéká ze stroje na šálky.
 • Krok 12/15

  Krok 12/15

  Jakmile je čištění dokončené, proces bude ukončený. automaticky. Vylejte nádobu a opakujte podle potřeby krok 11 a 12 třikrát, abyste zabezpečili vyprázdnění odvápňovacího roztoku.
 • Krok 13/15

  Krok 13/15

  Otevřete varnou jednotku s vloženou žlutou kapslí T DISC a vyjměte ji. Uložte servisní T DISC do oddílu na straně přístroje.
 • Krok 14/15

  Krok 14/15

  Naplňte nádržku na vodu studenou čerstvou vodou až po značku MAX a vraťte zpět.
 • Krok 15/15

  Krok 15/15

  Váš kávovar TASSIMIO je nyní odvápněný a znovu připravený k použití.