TASSIMO T55 – Odvápnění

Odvápněním budete udržovat svůj přístroj v dobrém stavu a bude nadále připravovat vaše oblíbené a kvalitní nápoje. TASSIMO vás upozorní červeným výstražným světlem na nutnost provést odvápnění. Přístroj je vybaven vlastností automatického cyklu odvápnění.

Odvápnění TASSIMO CHARMY

Dále se dozvíte více o odvápnění vašeho přístroje.

 • Krok 1

  Krok 1/23

  Vyjměte nádržku na vodu ze zadní části kávovaru.
 • Krok 2

  Krok 2/23

  Vyjměte oranžový servisní T DISC z prostoru na zadní straně přístroje.
 • Krok 3

  Krok 3/23

  Naplňte nádržku na vodu až po značku odvápnění (500ml) a přidejte prostředek na odvápnění podle pokynů výrobce. Pokud se chcete dozvědět více o roztoku na odvápnění, klikněte zde. Zkontrolujte, že se prostředek na odvápnění úplně rozpustil ve vodě.
 • Krok 4

  Krok 4/23

  Vložte zpět nádržku na vodu mírným nakloněním a vraťte ji do její původní polohy až uslyšíte zaklapnutí.
 • Krok 5

  Krok 5/23

  Otevřete varnou jednotku zvednutím rukojeti a zatlačte nahoru. Vložte servisní T DISC do držáku čárovým kódem dolů. Uzavřete varnou jednotku nejprve stlačením dolů a potom pevně stiskněte víko směrem k přístroji až uslyšíte zaklapnutí.
 • Krok 6

  Krok 6/23

  Umístěte pod trysku pro vypouštění nápojů vhodnou nádobu (min. 500ml).
 • Krok 7

  Krok 7/23

  Program odvápnění spustíte podržením tlačítka Start/Stop nejméně na 5 sekund.
 • Krok 8

  Krok 8/23

  Program odvápnění byl nyní spuštěn a bliká tlačítko "Odvápnění a stav". Proces odvápnění trvá přibližně 20 minut. Během tohoto procesu se v pravidelných intervalech roztok čerpá v rámci systému. Potom se roztok vypouští do nádobky až do vypráznění nádobky na vodu. Malé množství kapaliny vždy zůstane v nádobce. Poznámka: Pokud tento proces trvá méně než 20 minut, spustili jste tento proces chybně - kávovar nebude zcela odvápněn a červené výstražné světlo odvápnění bude nadále svítit. Pokud toto nastane, opakujte znovu krok 6.
 • Krok 9

  Krok 9/23

  Stavové tlačítko začne po 20 minutách svítit a signalizovat, že první fáze procesu byla dokončena.
 • Krok 10

  Krok 10/23

  Vyprázdněte z nádobky použitý roztok na odvápnění a znovu umístěte nádobku pod trysku pro vypouštění nápojů.
 • Krok 11

  Krok 11/23

  Vyjměte nádobku na vodu ze zadní části kávovaru.
 • Krok 12

  Krok 12/23

  Pečlivě propláchněte nádržku na vodu, abyste odstranili zbytky roztoku na odvápnění.
 • Krok 13

  Krok 13/23

  Naplňte nádržku na vodu studenou pitnou vodou až po značku MAX.
 • Krok 14

  Krok 14/23

  Vložte nádržku na vodu mírným nakloněním a vraťte ji zpět do její původní polohy až uslyšíte zaklapnutí. Otevřete a uzavřete varnou jednotku a ponechejte servisní T DISC v držáku.
 • Krok 15

  Krok 15/23

  Vložte prázdnou nádobku pod trysku pro vypouštění nápojů.
 • Krok 16

  Krok 16/23

  Cyklus čištění spustíte rychlým stisknutím tlačítka Start/Stop.
 • Krok 17

  Krok 17/23

  Během procesu čištění bude oranžové stavové světlo blikat a přístroj bude vypouštět horkou vodu do nádoby.
 • Krok 18

  Krok 18/23

  Po dokončení procesu čištění vyprázdněte nádobku a vložte ji zpět pod trysku. Opakujte kroky 15 - 18 čtyřikrát. Tím zajistíte, že se všechen roztok na odvápnění vypláchne z přístroje.
 • Krok 19

  Krok 19/23

  Otevřete varnou jednotku a vyjměte servisní T DISC.
 • Krok 20

  Krok 20/23

  Vložte servisní T DISC do úložného prostoru na zadní straně přístroje.
 • Krok 21

  Krok 21/23

  Naplňte nádržku na vodu studenou pitnou vodou až po značku MAX.
 • Krok 22

  Krok 22/23

  Vložte nádržku na vodu mírným nakloněním a vraťte ji do její původní polohy, až uslyšíte zaklapnutí.
 • Krok 23

  Krok 23/23

  Nyní jste odvápnili váš přístroj TASSIMO a je připraven k dalšímu používání.